Chương Trình Thiếu Nhi Rất Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Tiếng Anh New Insight English

Tien Nguyen
Tien Nguyen

Chương Trình Thiếu Nhi Rất Chất Lượng

Ưu điểm

Các bé vừa chơi vừa học nên rất hiệu quả. Bé học và phản xạ tốt

Điểm cần cải thiện

Chưa có nhiều địa điểm lắm

Trải nghiệm và lời khuyên

Cứ đưa bé đến tham quan, trải nghiệm trước để bé khám phá

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn