Chu Đáo, Nhiệt Tình
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Pasal (pasal.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chu Đáo, Nhiệt Tình

Ưu điểm

nhiệt tình; chu đáo; tận tâm

Khuyết điểm

không có

Trải nghiệm

Các bạn nên thử học Pasal và sẽ thấy ngay kết quả ngoài mong đợi; Từ mất căn bản tiếng Anh, nhờ Pasal tôi đã cải thiện rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn