Chu Đáo, Nhiệt Tình
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Pasal (pasal.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Xác nhận là học viên

Chu Đáo, Nhiệt Tình

Ưu điểm

nhiệt tình; chu đáo; tận tâm

Khuyết điểm

không có

Trải nghiệm

Các bạn nên thử học Pasal và sẽ thấy ngay kết quả ngoài mong đợi; Từ mất căn bản tiếng Anh, nhờ Pasal tôi đã cải thiện rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn