Pasal - Nơi Học Tập Và Cải Thiện Tiếng Anh Lý Tưởng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Pasal (pasal.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Pasal - Nơi Học Tập Và Cải Thiện Tiếng Anh Lý Tưởng

Ưu điểm

Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm

Điểm cần cải thiện

Hoàn toàn không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Là một môi trường hoàn toàn lý tưởng và đáng tin cậy cho việc cải thiện Tiếng Anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn