Trung Tâm Không Ổn Định Cho Lắm, Lúc Cực Kì Tốt, Khi Thì Cản Thấy Rất Nản Với Cách Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Anh ngữ Planet Quận 9

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trung Tâm Không Ổn Định Cho Lắm, Lúc Cực Kì Tốt, Khi Thì Cản Thấy Rất Nản Với Cách Giảng Dạy

Ưu điểm

Lớp ít học viên, quan tâm được nhiều hơn, giáo trình phù hợp

Điểm cần cải thiện

Đổi giáo viên liên tục,không ổn định trong việc học, cảm thấy giáo viên không chuyên môn cao. Giáo viên chuyên môn cao thì hình như không dạy ở trung tâm nữa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cần một giáo viên kinh nghiệm và phù hợp với phương pháp dạy hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn