Đánh Giá Chất Lượng - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Đánh Giá Chất Lượng

Nguyễn Hao
Nguyễn Hao

Ưu điểm

Cô dạy hay, chương trình đào
Tạo rõ ràng, có hiệu quả, cơ sở vật chất chất lượng

Điểm cần cải thiện

Bài tập về nhà nhiều

Trải nghiệm và lời khuyên

Là một trung tâm chất lượng cho bạn nào cần cải thiện hoặc luyện thi toeic

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.