Học Hiệu Quả | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh TOEIC Ms. Ngọc

Tin Lin
Tin Lin

Học Hiệu Quả

Ưu điểm

Cơ sở tốt, cô dạy hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Không có điểm nào

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học 4 tuần lớp basic em cảm thấy tự tin hơn với ngữ pháp và phần nghe part 1,2. Cô rất xinh và siêu có tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn