Học Hiệu Quả, Cải Thiện Được Tiếng Anh - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Học Hiệu Quả, Cải Thiện Được Tiếng Anh

Khả Tú
Khả Tú

Ưu điểm

Bài học đủ kiến thức, có niềm vui trong buổi học

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học, phải học!!!! Thà học muộn còn hơn không bao giờ học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.