Học Hiệu Quả, Học Phí Hợp Lí. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh TOEIC Ms. Ngọc

Hoàng Thị Lành
Hoàng Thị Lành

Học Hiệu Quả, Học Phí Hợp Lí.

Ưu điểm

Mặc dù lớp của cô rất xa nơi mình ở nhưng vì cô quá dễ thưn nên rất bất chấp để đi học. Đồ án cũng lầy lội cả hay nghỉ mà hong có bỏ ngang được luôn á :3

Điểm cần cải thiện

Đôi khi cô dạy hơi nhanh 1 tẹo.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn học viên nhớ học và làm bài đầy đủ để đỡ phải đóng tiền phạt nhaa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn