Học Hiệu Quả Vui Nhộn - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Học Hiệu Quả Vui Nhộn

Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt

Ưu điểm

Khi đang tìm kiếm về khoá học toiec để có thể ra trường đúng hạn và xin việc làm, mình được bạn giới thiệu về cô. Tin tưởng và đăng ký thử khoá học và mình khá bất ngờ rằng:
Sau hơn 4 tuần học. Mình thấy vốn từ vựng của mình tăng lên khá nhiều, đặc biệt với người học ngành kinh doanh thì nó cũng giúp ích rất nhiều cho việc học của mình.
Trước khi học toiec mình lo ngại rất nhiều đến phần nghe nhưng khi học được hướng dẫn thì mình đã cải thiện được rất nhiều.

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn nên đăng ký tham gia thử khoá học. Uy tín và khá tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.