Học Rất Tiến Bộ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh TOEIC Ms. Ngọc

Kim Thúy
Kim Thúy

Học Rất Tiến Bộ

Ưu điểm

Bài học sinh động, không nhàm chán, cô dạy nghe rất tốt, học cô rất nhanh tiến bộ

Điểm cần cải thiện

Cô dạy hơi nhanh

Trải nghiệm và lời khuyên

Học cô rất là thích luôn, nếu bạn cần cải thiện vốn tiếng anh của mình, cô Ngọc là người có thể giúp bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn