Học Tiến Bộ - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Học Tiến Bộ

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Được bạn bè giới thiệu và mình đã biết đến và đang theo học tại Toeic Ms Ngọc. Sau 3 tuần theo học, tôi thấy tiếng anh của mình được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, cô giảng dạy rất nhiệt tình, thân thiện, lớp học vui vẻ hoà đồng. Mọi người ai chưa học toeic thì có thể đăng ký các lớp học tại Toeic Ms Ngọc để học tập và hoàn thiện vốn tiếng anh của mình

Điểm cần cải thiện

Cô dạy hơi nhanh

Trải nghiệm và lời khuyên

Được bạn bè giới thiệu và mình đã biết đến và đang theo học tại Toeic Ms Ngọc. Sau 3 tuần theo học, tôi thấy tiếng anh của mình được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, cô giảng dạy rất nhiệt tình, thân thiện, lớp học vui vẻ hoà đồng. Mọi người ai chưa học toeic thì có thể đăng ký các lớp học tại Toeic Ms Ngọc để học tập và hoàn thiện vốn tiếng anh của mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.