Lớp Basic Học Rất Hiệu Quả! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh TOEIC Ms. Ngọc

Phan Minh
Phan Minh

Lớp Basic Học Rất Hiệu Quả!

Ưu điểm

Môi trường học tập rất tốt, giáo viên thân thiện, hướng dẫn tận tình.

Điểm cần cải thiện

Không có điểm gì cả!

Trải nghiệm và lời khuyên

Học xong 4 tuần thấy khá hiệu quả! Phần ngữ pháp của mình được củng cố rất nhiều!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn