Lớp Cơ Bản Basic | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh TOEIC Ms. Ngọc

Minh Phương
Minh Phương

Lớp Cơ Bản Basic

Ưu điểm

Dễ học dễ hiểu dễ nghe

Điểm cần cải thiện

Dạy chậm và bài về nhà ít

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học khongi học là uổng phí cả đời Đó mấy bạn à

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn