Lớp Học 10/10 - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Lớp Học 10/10

Khang Trần Nguyên
Khang Trần Nguyên

Ưu điểm

Lớp học thoải mái vui vẻ. Giáo viên hòa đồng. Lớp học sôi nổi...

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi cảm thấy thú vị, lớp học rất năng nổ. Mọi người nên đến học ở đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.