Một Nơi Học Hiệu Quả | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh TOEIC Ms. Ngọc

Phuong Thao Le
Phuong Thao Le

Một Nơi Học Hiệu Quả

Ưu điểm

Mình đã cải thiện được kĩ năng nghe và phát âm rất nhiều

Điểm cần cải thiện

Cô giảng hơi nhanh

Trải nghiệm và lời khuyên

Một nơi phù hợp với mọi người muốn cải thiện trình độ tiếng anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn