Nhận Xét Khóa Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh TOEIC Ms. Ngọc

Nhi Đỗ
Nhi Đỗ

Nhận Xét Khóa Học

Ưu điểm

Cô dạy dễ hiểu giúp mình cải thiện rất nhiều về từ vựng lẫn phần nghe, học toeic mà phần phát âm mình cũng được cải thiện nhiều nhiều lun

Điểm cần cải thiện

Cô dạy chậm một chút

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu các bạn muốn học toeic thì hãy tham khảo Ms.Ngọc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn