Vui Nhộn, Hiệu Quả - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Vui Nhộn, Hiệu Quả

Nè Quỳnh
Nè Quỳnh

Ưu điểm

Sau một vài tuần học tại Ms Ngọc, trung tâm do bạn mềnh giới thiệu, kỹ năng listening của t đã cải thiện lớp học thứ 7 và chủ nhật khá vui vẻ, cô cũng nhiệt tình nữa nha. Nói chung là tốt, đáng học nhen.

Điểm cần cải thiện

Máy lạnh lạnh quáaaaaaa

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau một vài tuần học tại Ms Ngọc, trung tâm do bạn mềnh giới thiệu, kỹ năng listening của t đã cải thiện lớp học thứ 7 và chủ nhật khá vui vẻ, cô cũng nhiệt tình nữa nha. Nói chung là tốt, đáng học nhen.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.