Binggo Leaders - Đánh giá về Trung tâm Tiếng Anh Trẻ em BingGo Leaders | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Binggo Leaders

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Giảng viên có chuyên môn cao, tận tâm với học viên, giáo trình xây dựng phù hợp

   Điểm cần cải thiện

   Tạm thời chưa có

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Con mình đã từng học một khóa Starters tại Trung tâm BingGo Leaders và rất thích đến lớp học

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.