Bingo Leaders - Đánh giá về Trung tâm Tiếng Anh Trẻ em BingGo Leaders | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Bingo Leaders

   Trang Sherry
   Trang Sherry

   Ưu điểm

   Lớp học không quá đông, phương pháp thú vị

   Điểm cần cải thiện

   chưa có. Sẽ bổ sung sau nếu có

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Sau khi học xong tại BingGo Leaders, cháu mình đã phát âm chuẩn hơn và có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.