100 Điểm Cho Trung Tâm Nha! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Vi Khánh
Vi Khánh

100 Điểm Cho Trung Tâm Nha!

Ưu điểm

Không khí lớp lúc nào cũng vui

Điểm cần cải thiện

Ổn cả, không có gì cần ý kiến cả

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học lúc nào cx vui. Nói chung cực thích, mọi người nên vào học, cải thiện trình độ phát âm rất nhìu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn