1000000 Sao Cho Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Trí Huệ Tú
Trí Huệ Tú

1000000 Sao Cho Trung Tâm

Ưu điểm

Học vui và dễ hiểu, cơ sở vật chất oke, giáo viên và nhân viên khác đều dễ thương, khoá cuối có học với người nước ngoài. Có thể bảo lưu và học lại nếu muốn

Điểm cần cải thiện

No comments

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau 5 tháng học tập siêng năng cùng chị Vicky thì tui ngày càng yêu thích tiếng Anh hơn. Đề xuất mạnh cho mn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn