5 Sao Cho Trung Tâm Vicky English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Bảo Nguyễn
Bảo Nguyễn

5 Sao Cho Trung Tâm Vicky English

Ưu điểm

Giáo viên và PC rất thân thiện và vui vẻ. Mỗi ngày học là một ngày vui

Điểm cần cải thiện

Khung giờ bị kẹt xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên tham gia khoá học của trung tâm nếu muốn cải thiện tiếng anh của mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn