5 Sao Cho Vicky | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Thùy Linh
Thùy Linh

5 Sao Cho Vicky

Ưu điểm

Môi trường học năng động
Cô Vicky dạy rất có tâm và hài hước
PC hỗ trợ nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Giờ học hơi muộn

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất nên học ở đây
Phải học ở đây
Học ở đây ngay và luôn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn