5 Sao Cho Vicky English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Hoang Yen Pham
Hoang Yen Pham

5 Sao Cho Vicky English

Ưu điểm

Giáo viên và PC rất nhiệt tình. Cơ sở vật chất tốt, máy lạnh siêu lạnh. Chương trình học có nhiều hoạt động thú vị.

Điểm cần cải thiện

Trung tâm nên thêm nhiều khung giờ học hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình rất thích khi học tại Vicky English. Chương trình học phù hợp cho cả sinh viên và người đi làm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn