Best Choice For Anyone!!! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Best Choice For Anyone!!!

Ưu điểm

Lớp học thân thiện. Vừa học vừa chơi, mà lại hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Khó quá hổng tìm ra nổi

Trải nghiệm và lời khuyên

Học ở đây vui lắm PC tận tình, giáo viên rất vui vẻ và hòa đồng. Các bạn chỉ cần đến lớp mọi muộn phiền đều tan biến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn