Cải Thiện Tiếng Anh Rõ Rệt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cải Thiện Tiếng Anh Rõ Rệt

Ưu điểm

Giáo viên có tâm, accent rõ

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đầu tư tiếng Anh cho bản thân ở Vicky English, vừa tiết kiệm thời gian chi phí mà sự cải thiện sẽ tự mình cảm nhận rõ sau mỗi buổi học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn