Cảm Thấy Thỏa Mái Khi Học Tại Trung Tâm
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cảm Thấy Thỏa Mái Khi Học Tại Trung Tâm

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình Các bạn quan tâm hỗ trợ nhau Free giữ xe, lớp học hợp theo mùa

Khuyết điểm

N\A

Trải nghiệm

Tốt, vui vẻ trong lớp với giáo viên Thoải mái khi tham gia lớp học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn