Cho Điểm 9.9999/10 | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cho Điểm 9.9999/10

Ưu điểm

Tất cả mọi thứ nơi này có đều là ưu điểm.

Điểm cần cải thiện

Thời lượng khóa học hơi ngắn, phải dài thêm để gặp nhaooo nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Shut up and give them your money to make a new you!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn