Chương Trình Chất Lượng - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Chương Trình Chất Lượng

   Lan Hương Nguyễn Thị
   Lan Hương Nguyễn Thị

   Ưu điểm

   Giáo viên nhiệt tình, vị trí trung tâm thuận lợi để di chuyển, học phí xứng đang với kiến thức được nhận.

   Điểm cần cải thiện

   Không có điểm cần cải thiện.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Đây là một trung tâm đáng để trải nghiệm, recommend cho các bạn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.