Đã Học Và Rất Hài Lònggg | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Hường Thanh
Hường Thanh

Đã Học Và Rất Hài Lònggg

Ưu điểm

Vừa học vừa chơi vừa vui vừa hiểu bài. Học viên và giáo viên đều dễ thương. Khoá cuối được học với người nước ngoài

Điểm cần cải thiện

Nên có thêm khung giờ

Trải nghiệm và lời khuyên

Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui. Đánh giá 5 sao. Các bạn nên trải nghiệm để nâng cao trình độ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn