Đánh Giá Chung - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Đánh Giá Chung

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Môi trường năng động

   Điểm cần cải thiện

   Chưa có điểm cần cải thiện nào

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Rất đáng, ổn, kỹ năng của tôi đã tiến bộ, môi trường năng động, thoải mái

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.