Đánh Giá Chung - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Đánh Giá Chung

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Môi trường năng động

Điểm cần cải thiện

Chưa có điểm cần cải thiện nào

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất đáng, ổn, kỹ năng của tôi đã tiến bộ, môi trường năng động, thoải mái

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.