Đánh Giá Khả Năng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Lê Thị Quế Trâm
Lê Thị Quế Trâm

Đánh Giá Khả Năng

Ưu điểm

Giáo viên giảng dạy tốt, nhiệt tình, PC nhiệt tình, cơ sở vật chất đầy đủ

Điểm cần cải thiện

Không cần phải cải thiện gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất thú vị, học hỏi được nhiều điều hay. Mọi người nên đến học tại Vicky English

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn