Đánh Giá Khách Quan | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Khách Quan

Ưu điểm

Cô nhiệt tình dễ thương, chị PC thân thiện giúp đỡ

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất còn nhỏ, không đủ chỗ ngồi chờ khi chưa đến giờ học ngoài ra thì nhìn chung là tốt.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên cân nhâc đến đây học để cải thiện phát âm, sẽ được cô giảng dạy tận tình kể cả khi mất gốc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn