Đánh Giá Khóa Học Tiếng Anh - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Đánh Giá Khóa Học Tiếng Anh

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Giáo viên hướng dẫn nhiệt tình, khóa học được xây dựng tốt và phù hợp với học viên

   Điểm cần cải thiện

   Không có gì để chê

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Xách ba lô lên và đi học liền nha, rất đáng để trải nghiệm

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.