Đánh Giá Lớp Tiếng Anh | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Nguyễn Hà Phương
Nguyễn Hà Phương

Đánh Giá Lớp Tiếng Anh

Ưu điểm

Thầy cô nhiệt tình, cơ sở vật chật mới mẻ, sạch sẽ, môi trường học tập sôi nổi năng động

Điểm cần cải thiện

Các kỹ năng cần thiết cần được thực hành nhiều hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Nhìn chung mọi thử đều ổn. Là một nơi học tập tốt cho mọi người

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn