Đánh Giá Về Cơ Sở Vật Chất, Giáo Viên, Chất Lượng - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá Về Cơ Sở Vật Chất, Giáo Viên, Chất Lượng

Phi Trương
Phi Trương

Ưu điểm

Giáo viên rất nhiệt tình chất lượng rất tốt

Điểm cần cải thiện

Không ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học nha nếu như cần cải thiện phát âm của bạn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.