Đánh Giá Về Khóa Học Tiếng Anh - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Đánh Giá Về Khóa Học Tiếng Anh

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Giáo viên siêu nhiệt tình, dễ thương, nhiều bài học và hoạt động dạy học đa dạng, phong phú

   Điểm cần cải thiện

   Chưa có khuyết điểm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Rất tốt, cảm thấy tiến bộ nhiều hơn sau khóa học cả về kiến thức và kỹ năng

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.