Đánh Giá Vicky English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Vicky English

Ưu điểm

Tính chuyên nghiệp của giáo viên

Điểm cần cải thiện

Không có gì nói hết

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở đây vì dạy phát âm rất chuẩn...giáo viên tận tình giúp đỡ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn