Em Thấy Khá Ổn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Em Thấy Khá Ổn

Ưu điểm

Vụ vẻ, nhiệt tình trong công việc giảng dạy

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

khi học chịu khó phát biểu, khi đọc từ vựng nên đọc thật to. Khi cô yêu cầu đọc nên đọc từ mình không biết đọc để cô sửa và nhớ ghi chép đầy đủ. Học về nhớ ôn bài. Và cảm thấy không tiến bộ thì giả vờ rớt học lại =))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn