Giảng Dạy Chất Lượng. Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn

Giảng Dạy Chất Lượng. Môi Trường Tốt

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đăng kí học ở đây vì mọi thứ đều tuyệt vời. Em rất thích Vicky và mọi người

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn