Giáo Viên Perfect - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giáo Viên Perfect

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review

   Ưu điểm

   Tận tình, phát âm tốt

   Điểm cần cải thiện

   Chưa tìm thấy

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Rất hài lòng, cảm thấy bản thân cải thiện……………………..

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.