Hãy Đến Học Với Tôi | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Ốpla An
Ốpla An

Hãy Đến Học Với Tôi

Ưu điểm

Môi trường hòa đồng thân thiện

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy tự tin lên và đăng kí học nha mọi người. Sẽ cảm thấy yêu môi trường này rất nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn