Hãy Tới Với Vicky English! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Lê nguyễn bảo ngọc
Lê nguyễn bảo ngọc

Hãy Tới Với Vicky English!

Ưu điểm

Giáo viên, PC thân thiện

Điểm cần cải thiện

Không có gì hết á

Trải nghiệm và lời khuyên

Chỉ cần xách cặp tới và học tập, chắc chắn sẽ tiến bộ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn