Highly Recommend - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Highly Recommend

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Môi trường học thoải mái, năng động. Giáo viên nhiệt tình, tận tâm, quan tâm đến từng cá nhân. PC cũng nhiệt tình không kém và góp thêm nhiều niềm vui cho buổi học. Kiến thức bổ ích, học vào thấy nói tiếng anh sang hơn hẳnnnn!!!

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện luôn óooo

Trải nghiệm và lời khuyên

Đảm bảo không chán nản khi học tiếng anh nữa nè. Mỗi buổi đến trung tâm là một niềm vuiiii!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.