Highly Recommend Vicky English For Everybody | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Nguyễn Cửu Minh Danh
Nguyễn Cửu Minh Danh

Highly Recommend Vicky English For Everybody

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, quan tâm đến học viên giúp cho cải thiện khả năng giao tiếp rất nhiều. Cơ sở vật chất đầy đủ, phục vụ tốt cho quá trình học tập

Điểm cần cải thiện

Chỉ có đi học giờ cao điểm thì tuyến đường thường bị kẹt xe, còn lại mọi thứ đều ổn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm hỗ trợ rất tốt cho học viên, mình đã cải thiện khả năng giao tiếp rất nhiều sau khóa học tại đây và luôn muốn gắn bó cùng trung tam

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn