Học Tiếng Anh Không Hề Khó! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Trang Bùi
Trang Bùi

Học Tiếng Anh Không Hề Khó!

Ưu điểm

Giáo viên và PC rất nhiệt tình, môi trường học năng động

Điểm cần cải thiện

Thêm khung giờ học

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi người phải chuẩn bị tinh thần vì khi học sẽ cười không có thời gian nghỉ đâu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn