Khóa Học Tuyệt Vời Ông Mặt Trời | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Hồng Nhi Lê
Hồng Nhi Lê

Khóa Học Tuyệt Vời Ông Mặt Trời

Ưu điểm

Cô giáo tận tình và xinh đẹp môi trường thân thiện vui vẽ

Điểm cần cải thiện

Khung giờ kẹt xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Dc học trong môi trường vui vẽ không gò bó. Cười muốn tét mồn .cô giáo thân thiện vui vẽ nhe

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn