Khóa Phát Âm - K 47 - Đánh giá về Trung tâm tiếng Anh Vicky English | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Khóa Phát Âm - K 47

   Thao Thao Nguyen
   Thao Thao Nguyen

   Ưu điểm

   Cách giảng dạy và môi trường học tập rất tốt. Giúp học viên tiến bộ rất nhanh và vui thích với việc học

   Điểm cần cải thiện

   Chưa thấy khuyết điểm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Có nhiều trải nghiệm mới mẻ. Vui vẻ và vui thích học tiếng anh

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.