Kiến Thức Thu Được Đáng Với Đồng Tiền | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Rạng Kim
Rạng Kim

Kiến Thức Thu Được Đáng Với Đồng Tiền

Ưu điểm

Giáo viên và PC rất dễ thương, lớp học vui vẻ, có nhiều hoạt động để trâu dồi tiếng Anh và lấy quà

Điểm cần cải thiện

6h học hơi kẹt xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã trải nghiệm và tiến bộ. Mọi người nên thử nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn