Lớp Học 5 | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh Vicky English (vickyenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lớp Học 5

Ưu điểm

Chị Vicky dạy tâm huyết, lúc nào cũng làm cho không khí lớp vui vẻ tạo hứng thú để học, PC thân thiện, lúc nào cũng đầy năng lượng.

Điểm cần cải thiện

Mọi thứ đều cảm thấy hài lòng

Trải nghiệm và lời khuyên

Sẵn sàng giới thiệu Trung Tâm Tiếng Anh Vicky English cho những ai cải thiện tiếng anh của mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn